ÄLVSJÖ AIK INNEBANDYCUP

1. SPELREGLER
Älvsjö AIK Innebandycup spelas efter SIBF:s regler i alla tillämpliga delar.

2. TÄVLINGSFORM
Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla möter alla. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger i match ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden dem emellan på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Flest antal gjorda mål
3. Inbördes möte
4. Minst Utvisningsminuter
5. Lottning

Slutspel
Lagets placering i gruppen avgör motståndaren i slutspelet. Slutspelet sker efter cupsystem, det vill säga utslagningsmetoden.

Vid oavgjort i kvart/semi tillämpas straffar, 3 vardera, därefter suddenstraffar.

Vid oavgjort i final 5 min "sudden" därefter straffar, 5 vardera, därefter suddenstraffar.

Priser
Pokal till A-final-lagen + medaljer
Pokal till segrande lag i B-final
Medaljer till samtliga spelare i klasserna utan slutspel

K lasserna P/F13, P/F12, P/F11 .
Dessa klasser spelar efter SIBF:s spelregler för åldersklasserna, det vill säga inga tabeller räknas, inget slutspel spelas och man spelar 4 mot 4. I stället spelas ett gruppspel där varje lag får minst 3 matcher vardera. I varje lags sista match utdelas en medalj till varje spelare (max 15 spelare). I dessa klasser kan spelare dubbla mellan lag i samma klass, Gäller dock max 5 spelare/lag. 

3. MATCHTID
Gruppspel: 2 x 15 min.
Slutspel: Kvart/semifinaler 2 x 15 min. Finaler 2 x 20

4. TIME OUT
I gruppspel är det ej tillåtet med time out. I slut- och finalspel är det tillåtet med 1 timeout i 30 sekunder per lag och match.

5. ANTAL SPELARE OCH AVBRYTARE
Ett lag kan maximalt använda 20 spelare under en match. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

6. ÅLDERSDISPENSER
Det ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per match, som är högst ett år för gammal. För fler spelare måste en ansökan göras till innebandy@alvsjoaik.nu. Max en ansökan får göras/anmält lag. Det är ej tillåtet att spelare dubblar mellan lag i samma klass. Detta gäller i klasser med slutspel.
Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens.

7. TÄVLINGSJURY
Juryn består av representanter från Älvsjö AIK Innebandy. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

8. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR
Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet i aktuell hall av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (2000:-) skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkännes.

9. MATCHSTRAFF
Matchstraff 1 ger avstängning i aktuell match, Matchstraff 2 ger avstängning i aktuell match och ytterligare en match. Matchstraff 3 bestämmer juryn och disciplinkommittén följderna. Dock minst en match avstängning.

10. WALK-OVER
Lag som uteblivit utan giltig orsak kan uteslutas ur turneringen. Lagets matcher annulleras.

11. BOLLAR

Egna bollar till uppvärmning.

12. SPELPROGRAM
Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig.

13. FÖRSÄKRINGAR
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare har giltig licens.
Älvsjö AIK Innebandy ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder