ÄLVSJÖ AIK INNEBANDYCUP

1. SPELREGLER

Älvsjö AIK Innebandycup spelas efter SIBF:s regler i alla tillämpliga delar.

2. TÄVLINGSFORM

Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla möter alla. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger i match ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden dem emellan på följande sätt:
1. Inbördes möte
2. Målskillnad
3. Flest antal gjorda mål
4. Minst Utvisningsminuter
5. Lottning

Slutspel
Lagets placering i gruppen avgör motståndaren i slutspelet. Slutspelet sker efter cupsystem, det vill säga utslagningsmetoden.

Vid oavgjort i kvart/semi tillämpas straffar, 3 vardera, därefter suddenstraffar.

Vid oavgjort i final 5 min "sudden" därefter straffar, 5 vardera, därefter suddenstraffar.

Priser

Pokal till A-final-lagen + medaljer
Pokal till segrande lag i B-final
Medaljer till samtliga spelare i klasserna utan slutspel

K lasserna P/F14, P/F13, P/F12 .

Dessa klasser spelar efter SIBF:s spelregler för åldersklasserna: spel 4-4 på förminskad plan, inga tabeller räknas, inget slutspel spelas. Lagen delas in i grupper där varje lag får minst 3 matcher. I varje lags sista match utdelas en medalj till varje spelare (max 15 spelare). I dessa klasser kan spelare dubbla mellan lag i samma klass, Gäller dock max 5 spelare/lag. 

3. MATCHTID

Gruppspel: 2 x 15 min, rullande klocka. 

Slutspelsmatcher: 2 x 15 min, rullande klocka med effektiv tid sista minuten.

Finaler: 2 x 20 min, rullande klocka med effektiv tid sista 2 minuterna.

4. TIME OUT

I gruppspel är det ej tillåtet med time out. I slut- och finalspel är det tillåtet med 1 timeout i 30 sekunder per lag och match.

5. ANTAL SPELARE OCH AVBRYTARE

Ett lag kan maximalt använda 20 spelare under en match. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen. Det är ej tillåtet att spelare dubblar mellan lag i samma klass, i de klasser som har slutspel. För övriga klasser se ovan. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens.

6. ÅLDERSDISPENSER

Det ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per match, som är högst ett år för gammal. Detta gäller ej i HJ-klassen där endast en spelare får vara född maximalt ett år före 2004 eller i DJ18- klassen där endast en spelare som är född maximalt  ett år före 2005 accepteras. För fler spelare måste en ansökan göras till innebandy@alvsjoaik.nu  samt spelare fyllas i på spelaranmälningssidan. I juniorklasserna kommer inga ansökningar på fler än enöverårig  spelare att godkännas. Max en ansökan får göras/anmält lag.

7. TÄVLINGSJURY

Juryn består av representanter från Älvsjö AIK Innebandy. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

8. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet i aktuell hall av protesterande lags ansvarige ledare senast 60 minuter efter att berörd match avslutats. Protestavgift (2000:-) skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas, enligt instruktion i sekretariatet. Avgiften återfås om protesten godkännes.

9. MATCHSTRAFF

Tekniskt matchstraff ger avstängning i aktuell match. Lindrigt matchstraff ger avstängning i aktuell match och ytterligare en match. Grovt matchstraff bestämmer juryn och disciplinkommittén följderna. Dock minst aktuell match och ytterligare en match avstängning.

10. WALK-OVER

Lag som uteblivit utan giltig orsak kan uteslutas ur turneringen. Lagets matcher annulleras.

11. BOLLAR

Egna bollar till uppvärmning.

12. SPELPROGRAM

Älvsjö AIK Innebandy förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig.

13. FÖRSÄKRINGAR

Varje lag ser till att samtliga deltagare har giltig licens. Älvsjö AIK Innebandy ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.